Competentie

Leiden

Individuen en groepen verschillen in de mate waarin ze zelf verantwoordelijkheid kúnnen en wíllen dragen. Wij passen onze stijl hier op aan. In de ene situatie laten wij veel over aan kundige en gemotiveerde medewerkers en in de volgende lopen wij als pionier voorop en leggen wij top down ideeën en richting op. Wij zijn in staat tot samenwerken én dicteren. Als leiders scheppen wij voor alles de juiste randvoorwaarden, roepen wij de juiste sfeer op en leveren wij de juiste informatie aan. En wij zijn áltijd dienstbaar aan het grotere geheel. 

 

VdK zoekt de weg en is een wegbereider voor anderen. Naar een organisatie kijken wij als een samenhangend geheel met historische wortels, een eigen identiteit, een eigen cultuur en stijl van werken, een stelsel van eigen normen en waarden en verhoudingen tot zijn in- en externe stakeholders. Om in voetbaltermen te blijven: wij zijn de inclusief leiders die dit geheel aansturen met onze manier van denken en waarnemen. 

 

Niet als buitenstaanders maar als spelbepalers. Organisaties op een hoger plan brengen is onze missie. Onze professionals beheersen de kunst een teamklimaat te creëren waarin cruciale opgaven en lastige vraagstukken herkend, doorgelicht en adequaat aangepakt worden. In een omgeving waar dwarsverbanden en kruisbestuivingen de toon aangeven, doen wij wat nodig is. Dat geeft zekerheid. 

Het enige wat telt voor Team VdK is of het belang van de opdrachtgever gediend wordt. Wij zijn in staat de klant te overtuigen...

VdK redeneert vanuit het standpunt, dat wat mogelijk zou kúnnen zijn. Hierdoor krijg je een andere werkelijkheid, andere...

VdK managet reputaties van bedrijven. Wij creëren situaties die problemen oplossen. Als het vijf voor twaalf is, zijn wij als...

Zo binnen, zo buiten. Zo onder, zo boven. Een natuurwet die bij VdK wordt erkend en gerespecteerd. Wij onderscheiden het...

Zodra een mens wordt geconfronteerd met nieuwe denkbeelden of gebeurtenissen, volgt er een reactie. Ben ik voor of tegen, doe...

De optimist in de kamer heeft altijd meer invloed dan wie dan ook. Team VdK kan anderen beïnvloeden en ze enthousiast krijgen...

Onze strategie is simpel en effectief. In welke rol de professionals van VdK ook opduiken, de werkwijze is overal hetzelfde....

Resultaatgericht

Voor uiteenlopende vraagstukken met uiteenlopende antwoorden. Concreet, integer en resultaatgericht. Bent u benieuwd wat VDK Sport Consultancy voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

+31(0)6 53700389
paulvanderkraan@vdksportconsultancy.nl